KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL

Koristi se u slučaju potrebnog omogućavanja pristupa pešaka gradilištu.
Upotreba našeg kompleta šarki za kapiju (pogledati u odeljku Dodaci) je neophodna za ispravno funkcionisanje ovog panela, koji se može duplirati kao vezni panel.

Tehničke karakteristike naših kapijskih i veznih panela su usklađeni sa svim modelima ograda.

Art. /1100 KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL