Vrata Ili Vezni Panel 1100

Koristi se u slučaju potrebnog omogucavanja pristupa pješaka gradilištu.
Upotreba našeg kompleta panela za vrata (pogledati u odjeljku Dodaci) je neophodna za ispravno funkcioniranje ovog panela, koji se može duplirati i kao vezni panel.

Proizvodimo vrata i vezne panele koji su uskladeni sa tehničkim karakteristikama sa svim našim modelima ograda.