POCINKOVANI LIM

Koristi se kada nije moguće postaviti tradicionalne podloge.

Art. 017 POCINKOVANI LIM
Materijali Sendzimir pocinkovani
Komada 100