USKLAĐENOST

Kako bi našim klijentima obezbedili neophodnu dokumentaciju u vezi sa aspektom o bezbednosti, svaki nalog za posao dolazi sa Uputstvom za upotrebu i informacijama tehničke prirode o pravilnoj upotrebi opreme, pored dokaza o usaglašenosti, overen od strane jednih od najpoznatijih inženjerskih studija.

SLEDIVOST

Sistemi naših mobilnih ograda se proizvode u skladu sa direktivom EEC 89/106, Italijanskim Dekretom 494 od 14. avgusta 1996. godine i njegovim izmenama, kao i Italijanskim Dekretom 528 od 18. novembra 1999. godine koji ustanovljuje i bliže određuje zdravstveni i bezbednosni aspekt – na gradilištima i radnim mestima uopšteno. Sva naša oprema je sertifikovana kao Usaglašena od 13.10.2013.godine

Finalni proizvodi sa obeležjem www.bestsider.eu se mogu pratiti kroz sve korake – od početka proizvodnje do mesta isporuke.