STUBOVI ZA DOUBLE WIRE

Kako bi izašla u susret svim zahtevima naših klijenata u vezi sa ogradama, naša kompanija je ponudila četiri tipa stubova. Iako različito dizajnirani, svi obezbeđuju maksimalnu strukturnu bezbednost. Za svaki tip stuba predviđen je odgovarajući panel i komplet za njihovo fiksiranje. Najpopularniji i najpoznatiji tip stuba je kvadratni, osnove cevi 60×60 mm.

Standardne boje

Raspoložive ostale boje na zahtev.

STUBOVI ZA DOUBLE WIRE

Pravougaoni stub Kvadratni stub
Dimenzije
HxLxL
(mm)
Dodaci
čepovi
Dodaci
pajalica
Dimenzije
HxLxL
(mm)
Dodaci
čepovi
Dodaci
pajalica
900 x 40 x 60 1 900 x 60 x 60 1
1300 x 40 x 60 1 1300 x 60 x 60 1
1800 x 40 x 60 1 1800 x 60 x 60 1
2000 x 40 x 60 1 2000 x 60 x 60 1
2000 x 40 x 60 1 2000 x 60 x 60 1
2500 x 40 x 60 1 2500 x 60 x 60 1
Pravougaoni stub

Stub pravougaonog preseka u osnovi je 60×40 mm, širine 1.5 mm. Najlakši je u kategoriji. Postoji verzija sa usidrenjem (u betonsku stopu je uronjen stub) i verzija sa zavrtnjima, gde se čeličnom prirubnicom prišrafljuje za osnovu i služi za fiksiranje za betonski ivičnjak.

Kvadratni stub

Stub kvadratnog preseka u osnovi je 40×40 mm, širine 1.5 mm. Ovo je i najčešći tip stuba. Postoje dve verzije – takozvana usidrena (stub je uronjen u betonsku
osnovu) i verzija sa zavrtnjima gde se čeličnom prirubnicom prišrafljuje za osnovu i služi za fiksiranje za betonski ivičnjak.