Stupovi za ograde u industriji

Kako bi izašla u susret svim zahtjevima naših kupaca u vezi sa ogradama, naša firma je ponudila četiri tipa stupova. Iako različito dizajnirani, svi osiguravaju maksimalnu strukturnu sigurnost. Za svaki tip stupa predviden je odgovarajuci panel i komplet za njihovo učvršcivanje. Najpopularniji i najpoznatiji tip stupa je kvadratni, osnove cijevi 60×60 mm.

Boje Standard

Dostupne su i druge boje na zahtjev.

Stupovi preporučani za Mod Double Wire

Pravokutni stup Kvadratni stup
Dimenzija
HxLxL
(mm)
Dodaci
Čepovi
Dodaci
Spojnice
Dimenzija
HxLxL
(mm)
Dodaci
Čepovi
Dodaci
Spojnice
900 x 40 x 60 1 900 x 60 x 60 1
1300 x 40 x 60 1 1300 x 60 x 60 1
1800 x 40 x 60 1 1800 x 60 x 60 1
2000 x 40 x 60 1 2000 x 60 x 60 1
2000 x 40 x 60 1 2000 x 60 x 60 1
2500 x 40 x 60 1 2500 x 60 x 60 1
Pravokutni stup

Stup pravokutnog presjeka u osnovi je 60×40 mm., širine 1.5 mm.. Najlakši je u kategoriji. Postoji verzija sa usidrenjem (u betonsko postolje je uronjen stup) i verzija sa zavrtnjima, gdje se čeličnom spojnicom učvršcuje za osnovu i služi za fiksiranje za betonski ivičnjak

Kvadratni stup

Stup kvadratnog presjeka u osnovi je 60×60 mm., širine 1.5 mm. Ovo je i najčešci tip stupa. Postoje dvije verzije – takozvana usidrena (stup je uronjen u betonsko postolje) i verzija sa zavrtnjima gdje se čeličnom spojnicom učvršcuje za osnovu i služi za fiksiranje za betonski ivičnjak.