OPAQUE PRIVACY

U slučajevima kada su estetika i standardizacija boja za označavanje bezbednosnog opsega zakonski regulisani, preporučujemo upotrebu naših “privatnih” mobilnih sistema, čime je zagarantovana usklađenost sa regulativama o bezbednosti i privatnosti. Zarad postizanja maksimalne stabilnosti, najbolje je koristiti sistem sa stabilizujućim podupiračima i bezbednosnim spojnicama (videti u odeljku Dodaci). Dostupni su u vidu pocinkovanog i pocinkovanog bojom presvučenog lima. Raspoloživ u seriji od pocinkovanog lima sendzimir ili pocinkovanog lima sendzimir + farban RAL 9010.

Art. 076 OPAQUE PRIVACY sendzimir pocinkovani
Art. 076/9010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 9010
Art. 076/5010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5010
Art. 076/5002 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5002
Dimenzije panela 2200 × 2000 mm
Težina ~22.00 kg
Komada 25