“ECO” BARIJERE

Ne zahteva održavanje, dizajn bez uglova zbog izbegavanja nanošenja štete ljudima i vozilima, potpuno reciklirajuće zbog sastojka od polipropilena.
Lako skladištenje i paletiziranje, jednostavan transport u malim vozilima. Savršena stabilnost podnožja protiv vetra u suprotnom pravcu koji rotira 360 stepeni. U podnožju sa čeličnim vratilom za maksimalni otpor na udar. Brzo i lako povezivanje između dviju barijera.

Aplikacije
Gradski centrovi, policija, hoteli, sportski centrovi, škole, univerziteti, luke, trgovski centrovi, aerodrome, železničke stanice, metroi.

Art. 023/E “ECO” BARIJERE
Dimenzije panela 2000 × 1050 mm
Materijali Polietilenska
Težina ~ 9.50 Kg
Komada 60
Boje Crvena – žuta – plava
Acquista online