Mobilne Ograde

Mi proizvodimo ogradne panele namenjene gradilištima, sačinjene od vertikalnih cevi 38 mm. do 42 mm, širine od 8/10 mm – 12/10 mm i horizontalnonih cevi od 22-42 mm, širine od 8/10 mm – 10/10 mm Cevi zajedno drže varenu žičanu mrežu dimenzija 100×300 mm, 100×250 mm, 37×300 mm, ili 37×150 mm (prečnika pocinkovane žice od 2.20 mm do 3.30 mm). Naši paneli su izrađeni od mreže zavarene unutar cevi, ili zavarene na vrhu cevi, sa ili bez izvirujućih šiljaka, a u skladu su sa najnovijim zahtevima tržišta (po smernicama EU).

Tipologije kačenja ploča/ploča.

Standardna spojnicac

Protivprovalna spojnica

Može se primeniti na sve modele.

STRUKTURALNO POJAČANJE OD TITAN

PATENT PENDING
MI2014U000320
FR1559908
DE202015105483.1

Nudimo vam mobilnu ogradu sa strukturalnim pojačanjem od titana.
Izvršena testiranja zatezne čvrstoče potvrčuju da kad se ovo ojačanje postavi na uglove ograde, znatno se poboljšava zatezna čvrstoča ugla.

Kako bi percepcija kvaliteta naših Ograda za gradilište bila trenutna, koristimo ove nove simbole.
Izaberite kvalitet svog proizvoda na osnovu boja od žute do zelene.

Go to Top