Zavarena Mreža Protiv Pucanja Posebna Za Podno Grijanje

Naša firma se takoder specijalizira za proizvodnju elektrovarene mreže iz toplo pocinčane glatke žice, te iz toplo pocinčane grube žice za upotrebu kod sustava protiv pucanja (podno grijanje).

Naši paneli se mogu koristiti za kompenziranje siromašne cementne žbuke, minimiziranje gustoce; žbuka je lakša i izbegavaju se tipični problemi sa pucanjem betona, posebno štete izazvane pucanjem.

Članak Mreža
HxL
mm
Promjer žice
trgovački
Dimenzija
HxL
mm
Dovršavanje žice
291101 55 x 55 1.6 1000 x 2000 elektrolitički pocinčani
291102 55 x 55 1.6 1000 x 2000 vruće pocinčana
291103 55 x 55 1.8 1000 x 2000 elektrolitički pocinčani
291104 55 x 55 1.8 1000 x 2000 vruće pocinčana
291105 50 x 50 2 1000 x 2000 vruće pocinčana
291106 100 x 100 3 1000 x 2000 vruće pocinčana
291107 100 x 100 3 2000 x 2000 vruće pocinčana
291108 100 x 100 4 2000 x 2000 vruće pocinčana
291109 100 x 100 6 2000 x 3000 vruće pocinčana
Art. 6065 GLATKA ŽICA
Presjek žice vidi tablicu
Završna obrada toplo pocinčana
Završna obrada sul perimetro esterno con punte o senza punte (refilata)
Mreža 55 x 55 mm – 75 x 75 mm – 100 x 100 mm
Art. 7184 GRUBA ŽICA
Presjek žice vidi tablicu
Završna obrada toplo pocinčana
Završna obrada sul perimetro esterno con punte o senza punte (refilata)
Mreža 55 x 55 mm – 75 x 75 mm – 100 x 100 mm