Combi Polumat

Poluprovidni mobilni sistem “Combi polumat” se koristi u osiguranju radova na cesti, gdje uijvek ima i gradevinskog otpada kojeg treba izolirati od prometovanog dijela ceste. Gornji dio panela je napravljen od zavarene žičanemreže, dok donji dio – “COMBI POLUMAT” panel može biti izraden od pocinčanog lima, ili pocinčanog lima zašticenog poliesterskom bojom. Mobilni sustav “CCOMBI POLUMAT” je dostupan u različitim dužinama, a po
zahtjevu kupca može se izraditi od različitih tipova zavarene žičane mreže i različitih boja lima.

Ovaj sustav se takoder zove još i “antiaffissione”.

Art. 211/CS COMBI POLUMAT
Dimenzija panela 2200 × 2000 mm
Završna obrada sendzimir pocinčana
Težina ~22.50 kg
Komada 100
Art. 211/CS COMBI POLUMAT
Dimenzija panela 2500 × 2000 mm
Završna obrada sendzimir pocinčana
Težina ~27.50 kg
Komada 100
Art. 211/CS COMBI POLUMAT
Dimenzija panela 3500 × 2000 mm
Završna obrada sendzimir pocinčana
Težina ~30.50 kg
Komada 100