Naši paneli su izradeni od mreže zavarene unutar cijevi, ili zavarene na vrhu cijevi, sa ili bez izvirujucih šiljaka, u skladu su sa najnovijim zahtjevima tržišta (prema uputama EU 2016).

Tipologije kačenja ploča/ploča

Predstavljamo mobilne ograde “TITAN” strukturalnih pojačanja.

Ispitivaja odpornosti pokazuje da ovaj dodatak znatno povecava kut kritičnog opterečenja panela. Provedena vlačna testiranja potvrduju da kad se ovo ojačanje postavi na kutove ograde, znatno se poboljšava vlačna čvrstoca kuta.

S ojačanjem Titan Nema više pucanja kutova.
Može se primjeniti na sve modele.

STRUKTURALNO POJAČANJE ODTITANA
PATENT PENDING
MI2014U000320
FR1559908
DE202015105483.1